Pozvánka

 23.12.2022 v 10,00

 

 

transparentní účet na obnovu 
požárem zničeného domu
123-5923220207/0100

leták

 

webkamera v obci

teploty u nás v údolí
stav vody v Jizeře

 

 

1925-1926

ROK 1925

Přední osoby v obci:

Starosta: Koucký Stanislav, sklář, Líšný, č.41
Předseda m.vš. Štryncl Josef, žel. zříz., Líšný, č. 35
Sbor učitelský: Jozífek Josef, říd.učitel, Kocour Ad., učitel, Žofie Zelinková, ind.učitelka

Obecní podniky:

Obec Vrát rozloučena, Líšný s Libentinami
Samostat. obec - osadní zastupitelstvo Líšný zrušeno.
Silnice za 520.000 Kč - od dráž.viaduktu k hasičské zbrojnici na Prosíčce.
Zastávka železniční od 1.6.1924 - náklad 120.000 Kč
Elektrizace obce od září 1925 - náklad 142.000 Kč

Novostavby:

Vila Emila Nedvídka (č.77), činžovní dům tov. Menčíka (č.4), obytný dům Josefa Hajného, č.75 a Štěpána Hajného č.76
Obecní osvětlení (9 lamp) - náklad 5 000 Kč
Úprava studny u domu Prokopa Kneře - 1 535 Kč

Úmrtí:

A.Králová, vdova po říd. učiteli 6. 1. 1925 ve škole
P. Ign. Muzika, děkan ve Bzí, 24. 3. 1925.

Provoz v Menčíkově přádelně na 2 směny.
V Turnově konána krajinská výstava od polovice června do počátku srpna 1925. Návštěva 140.000 osob.
Továrník Menčík opatřil mosty tabulkami, jimiž zakazoval po nich jízdu auty. Obecní zastupitelstvo podalo proti tomu protest. Počasí i v roce 1925 bylo převážně deštivé. Obec vypůjčila si ve spořitelně železnobrodské 200.000Kč na 7 roků (úmor 15% ročně). 15. 11. 1925 nové sněmovní volby. U nás odevzdáváno do sněmovny hlasů 359 - Nár. soc. 207, republ. 44, soc. dem. 41, nár. dem. 27, živn. 11, komun. 9. Do senátu: Nár.soc. 182, republ. 40, soc. dem. 25, živn. 8.
Zdravotní stav žactva byl nepříznivý. V prosinci stiženi spalničkami v 1. tř. všichni, ve II. třídě 4. a 5. škol. rok.
Poměry drahotní se zhoršily: Prodáváno: 1 kg mouky 4,30 Kč 1 kg chleba 2,50 Kč brambory 1,30 Kč zelí 1,30 Kč maso hovězí 16 Kč maso vepřové 20 Kč cukr 5,50 - 5,90 Kč Obecní rozpočet na rok 1925 Řádná potřeba 72.112,42 Kč a úhrada 17.815,42 Kč Schodek = 54.297,42 Kč - Daň.základ = 13.483 Kč Přirážky: 100% k dani činžovní, 400% k d. ostatním. Mimo š. potř. Silnice = 105.430 Kč, zastár. = 92.000 Kč, celkem = 60.000 Kč = 257.439 Kč Úhrada: Jubr. na silnici s přiráž.os. = 57.439 Kč Výpůjčka u spořitelny v Žel.Brodě = 200.000 Kč

 

ROK 1926

Správa a podniky v obci:

V činitelích obecní samosprávy nebylo změn.

Obecní rozpočet

na rok 1926 vykazoval:

Řádnou potřebu 116.276 Kč
Řádnou úhradu 68.004 Kč
Schodek 48.272 Kč

 

Přirážky 115% k dani činžovní = 448 Kč
430% k daním ostatním = 47.824 Kč
celkem = 48.272 Kč

 

Mimořádný rozpočet,

potřeba: 72.750Kč
úhrada: 28.523 Kč
schodek: 44.227 Kč,
uhradí se investiční výpůjčkou


27.2.1926 podána žádost o přeložení pošty z Vranového do Líšného.
Nabízeno: Místnost pro kancelář na několik zdarma (než bude postavena poštovní budova), byt pro úředníky za mírné nájemné. Získání pozemku pro budovu za mírnou cenu (část doplatí obec) ve středu obce poblíž zastávky. Hraditi náklady s přemístěním poštovního a telegrafního inventáře a zařízení. Na zastávce staví 4 vlaky poštovní. V případě zamítnutí žádáme o zřízení poštovny v Líšném. Protože se vranovští předčasně dozvěděli o naší žádosti, rozhodli se urychleně o stavbě poštovní budovy, a na naši žádost nedošla ani odpověď.
Zastupitelstvo osadní bylo rozpuštěno, protože osada Líšný stala se samostatnou obcí. Pasiva i aktiva osady přijata obcí.
19. 6. 1926 zavedena obecní dávka nápojová a masná paušálně takto:

Bursová 300 Kč,
Lhoták 500 Kč,
Kosum 400 Kč,
Kotrba 500 Kč.

14. 12. 1926 zamítnuta žádost Splzova o připojení k naší obci.

Škola:

Det. učitel zdejší Ad. Kocour povolán na měšť. školy do Železného Brodu, zaň ustanovena sem Zdeň: Dubcová z Velkých Hamrů. Říd. učitel Jozífek oslepl zeleným zákalem na levé oko.
Poměry výdělkové zhoršeny. V průmyslu textilním a sklářském krize. V tov. Menčíkově za 125.000 Kč a za 55.000Kč.
Občanská záložna ve Vranovém zřízena "Pro Malou Skálu a okolí". Z Líšného zvolen do předsednictva Emil Nedvídek.
Počasí bylo převážně deštivé, píce hojně, obilí málo, ovoce zakrnělé, nechutné pro včely, rok špatný.

Poměry drahotní zhoršeny:

1 kg chleba za 3 Kč
1 q brambory 50 Kč
1 kg jablek 2-4 Kč

 

Novostavba:

domek J. Kučery

Zdravotní stav:

Z jara epidemická chřipka mezi žáky.

logo Líšný

Obec Líšný

Líšný II. čp díl. 60
468 22 Železný Brod

Úřední hodiny

pondělí a středa
16.00 - 18.00

Kontakty

Tel a fax: 483 392 305
E-mail: obecni.urad@lisny.cz

Datová schránka

ID schránky: a9qx9b

© 2019, Obec Líšný
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy