Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

Představení památníku obětem 1 světové války

Představení památníku obětem 1 světové války

Další památkou, kterou budeme představovat je památník obětem 1. světové války. Památník byl realizován v roce 1922 a několikrát měnil své umístění.

Dnešní památkou v obci, kterou představujeme je památník obětem 1 světové války.

Památník obětem 1. Světové války je nyní umístěn na obecním hřbitově v jeho horní části  s přímým přístupem od vstupní brány na pozemku ppč. 297.

Kvůli jeho umístění ve svažitém terénu je zde vybudován 20 cm vysoká betonová deska  o rozměrech 2 x 1,5 m  betonový sokl, vlastní pomník  se skládá z 7 samostatných dílů vyrobených z kvalitní žuly, základ tvoří 13 cm vysoký ze 2 dílů složený  sokl o rozměrech 1,2 x 1,1 m, na něj jsou zde na sebe navršeny 3 postupně se zmenšující žulové kvádry o celkové výšce 120 cm  a na horní z nich pak  navazuje komolý jehlan vysoký 120 cm zakončený přesahující 8 cm vysokou čtvercovou římsou, na které je umístěna 50 cm vysoká  pískovcová  busta  1. československého prezidenta T. G. Masaryka. 

Na přední stěně je v horní polovině komolého jehlanu umístěna destička s zajímavě zobrazeným datem vyhlášení československé samostatnosti, hlavní tmavá deska se zlatě provedeným seznamem 18 zemřelých či nezvěstných odvedených obyvatel o rozměrech 50 x 44  cm je umístěna ve středu prostředního kvádru. Obě desky splývají s povrchem pomníku, neboť jsou vloženy do připravených vyhloubených plošek, nelze tedy měnit jejich velkost nebo je přemísťovat.

Celková výška pomníku včetně busty tedy činí 320 cm, je to vycizelovaná a vyváženě   strukturovaná elegantní stavba, namítnout by možná šlo, zda horní komolý jehlan neměl být o něco nižší; betonový podklad  i žulový sokl dobře slouží k pokládání pietních předmětů, dva volné kvádry zase umožňují umístění dalších pietních zápisů.

Prvním popudem pro vytvoření pomníku bylo divadelní vystoupení školních dětí v roce 1917, kdy se zisk z představení stal prvotním vkladem pro vytvoření pomníku, vzhledem k probíhající světové válce, kdy byla divadelní představení zakázána, šlo o odvážný čin.

Následně se v roce 1918 ustanovil Komitét pro postavení pomníku za účasti zástupců místních spolků, k jeho realizaci ale došlo až v roce 1922, jeho součástí již bylo i poprsí prezidenta T. G. Masaryka, stavbu provedl kameník Jan Kouřil, celková cena včetně jeho umístění činila 5911 Kčs.

Nejprve byl pomník umístěn pod školou, po odkoupení pozemku ppč. 315/2 ležícího nad školou, kde obec následně vybudovala terasovitý parčík, byl pomník umístěn do jeho horní části s přístupem z nově vybudované silnice. Místní občané zde  pomník obehnali kolem dokola postsecesními šablonami kvůli péči o květinovou výzdobu a  také zasadili po boku pomníku cypřiše a před nimi u silnice v národních barvách bílý a rudý hloh.  

V tomto roce se v obci Vrát, jehož součástí tehdy byly i osady Lišný 2. díl a Libentiny, postavily obdobné pomníky v osadách Chloudov  a Koberovy.  

V období protektorátu byla busta prezidenta uschována na půdě místní školy, po ukončení 2. světové války se navrátila zpět, ale v padesátých letech byla jako v mnoha jiných případech  busta prezidenta  Masaryka v roce 1953  z pomníku nejprve sundána a ukryta v nedalekém křoví, po jejím nalezení ale byla následně perlíkem fyzicky zničena a fragmenty vhozeny do septiku stávajícího místního národního výboru, ty  se posléze po roce 1989  při stěhování obecního úřadu  a úklidu vnitřních i venkovních prostor při čištění septiku našly.

Po otevření obecního hřbitova  sem byl v roce 1972 při příležitosti oslav 90 letého fungování hasičského sboru pomník převezen z parčíku na k tomu připravené místo, zároveň zde byla provedena pečlivá úprava okolí  ( přistupové cesty, jehličnany, listnaté keře) aby zde vzniklo důstojné veřejné pietní místo. Ve vzdálenosti cca 50 cm od betonového soklu byly zasazeny 4 túje,  které až do roku 2022 vytvářely hlavní  kulisu pomníku. Vlastní převoz i následné odhalení pomníku se stal významným dnem v dějinách obce, hold padlým vzdali volení zástupci obce, místní spolky i široká veřejnost; po jeho odhalení vytvořili účastníci průvod, který došel až k místu původního umístění pomníku.

V roce 2022 v rámci připomínky stoletého výročí vzniku pomníku došlo k potřebným úpravám jeho vzhledu, byly vyčištěny či obnoveny texty i jejich podklady, vyčištěno a opraveno vlastní těleso pomníku a na jeho vrchol byla znovu umístěna pískovcová busta prezidenta Masaryka. 

Přestárlé výše zmíněné 4 túje lemující pomník ale podle dendrologického posudku v této době představovaly pro pomník vážné nebezpečí, proto musely být vykáceny, pomník tedy čeká nová pietní úprava okolního prostředí.

Pomník vytváří nespornou dominantu hřbitova viditelnou již z dálky při příchodu k němu, je i nejlépe udržovanou a zároveň i  obyvateli obce nejsledovanější památkou, proto i úpravě a údržbě  jeho okolí je třeba věnovat náležitou pietní péči, v současné době  toto okolí bohužel naopak takovou péči postrádá.

 

Autor textu: kronikář obce RNDr. Miroslav Kozák

Zdroj obrázků: vlastní

Příště, tedy 18. května se můžete těšit na představení kaple svatého Jana Nepomuckého

Datum vložení: 4. 5. 2024 17:30

Obec

Počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
déšť 21 °C 16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 19/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/12 °C
pátek 26. 7. jasno 21/10 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný