Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

1927–1928


Rok 1927

Správa a podniky v obci

2. ledna 1927 starosta Koucký rezignoval prý z důvodů zdravotních. Rezignace nepřijata, projevena mu důvěra. Po 14 dnech rezignaci odvolal. Obecní správa pak zůstala beze změny.
4. dubna koupila obec pozemek před školou č.p. 315/2 za 9.750 Kč. Zápis proveden 1. června 1927.
20. 4. 1927 zakázal Menčík konzumu jízdu autem po mostě. Obec se ohradila stížností k okresní správní komisi a dopisem Menčíkovi. Spor Menčík vyhrál. Mosty jsou prý jeho vlastnictví.
30. 5. 1927 úřad proto odňal louky nájemcům, dělníkům, příslušným do Líšného dal výpověď z továrny na neurčito, členům obecního výboru 14ti denní. 11. 6. 1927 konána velká schůze občanstva v Sokolovně. Přítomni tajemníci děl. Takrmem a Hofman. Referovali Koucký a Jozífek. Vyzněla projevem důvěry všech mimo Viléma Kinského obec. zastup., protestem proti Menčíkovi. Jozífek a Koucký pak do Mladé Boleslavi k advokátovi.
15. 6. 1927 pak bylo varování v tov. za přítomnosti Menčíka, , zášť obce, okresu. Živn. inspektor, polit. správy, při níž Menčík výpovědi odvolal, čímž celá akce zatím ke škodě obce zlikvidována, neboť otázka mostů nevyřešena. Velký most dal Menčík nákladem prý 60.000Kč opraviti. K oběma mostům dal postaviti mezinárodní tabule - zákaz jízdy automobilem a tabulku, že veškerá jízda těžšími vozidly děje se na vlastní nebezpečí. Obec proti tomu písemně protestovala, ale bez výsledku.
3. září 1927 předloženy obecní radě továrníkem Menčíkem 3 plány na stavbu nových mostů se žádostí o vyjádření.
1. (Farského) směrem mostů dosavadních, 2. a 3. (Pittel a Bransemets) – silnice po vsi podjezdem u školy. Obecní rada prohlásila, že nečiní námitek proti uskutečnění kterékoli za určitých předpokladů, schválí-li jej nadřízené příslušné instance.
15. 11. 1927 zaplaceno Dibský a Nedvídek jako příspěvek na kanalizaci u č.1.,74. a 77. a k zastávce 1.917 Kč. Usneseno, aby od č. 77. k dražnímu podjezdu. Učiněn obcí pokus o zveřejnění cesty od č.48 na Libentiny, jenž pro odpor dosavadních jejích majitelů ztroskotal. K žádosti "Okresu" o úpravu cesty od č. 46 ke škole a č. 43. k č. 72. usneseno vyhověti po vyjádření stav. komise, jež tam bude vyslána. Oprava neuskutečněna. Prezidentské volby vykonány v Praze 27. 5. 1927. Zvolen dosavadní prezident T. G. Masaryk 274 hlasy ze 432 odevzdaných. 54 hlasy dostal komunista Šturc, 104 hlasy byly prázdné (nár. dem. 20, Ruďáci 35, něm. soc. 15, hakenkrencl. 9, maď. nac. 6). Zvolení bylo po celé republice oslavováno. Ze zákonů uskutečněna reforma finanční a správní. (Limit všech přirážek, okres železnobrodský a lomnický zrušen).

Obecní rozpočet na rok 1927

Potřeba řádná: 142.069 Kč
Úhrada řádná: 90.068 Kč
Schodek: 51.941 Kč

Přirážky:
115% k dani činžovní = 447 Kč
430 % k dani ostatní = 51.941 Kč
Celkem 51.941 Kč

Potřeba mimořádná = 15.000Kč uhradí se investiční výpůjčkou.

20. června 1927 přistál zde nouzově francouzský balon. (viz v předu)
15. ledna ukradeno bylo na zastávce z kanceláře ze stolu 55 Kč. Zloděj nebyl vypátrán.
16. listopadu vypukla stávka sklářů. Žádali nový ceník a kolektivní smlouvu.
V listopadu založena zde "II TJ" (Kynský Vilém, Bartoš Jindřich, Pipek ze Železného Brodu) začala slibně, ale neměla dlouhého trvání.

Úmrtí v obci

12. 1. – Josef Svoboda v nemocnici Turnov
18. 1. – Božena Kynská, rozená Novotná (26 roků)
8. 2. – Knór děl. tov.
23. 4. – Továrník J.Kučera (63 roků)
1. 7. – Knórová (utopila se)
1. 7. – Klára Nováková (manželka bývalého ředitele v továrně)
10. 8. – František Hoření č.14 (1844), Jaroslav Kobr Libentiny č.5
13. 9. – Marie Strnadová, Líšný č.49 (52 roků)
6. 10. – Tulák Machačný z Prosíčky (oběsil se v Hanšprochově háji)

Novostaveb nebylo

Poměry výdělkové a drahotní nezměněny, spíše poněkud zhoršeny.
Stav ve škole nezměněn.

Počasí

Počátkem ledna deštivo, velká voda. 6. dubna bouře, hromobití, lijavec, velká voda. Květen deštivý, studený.
12.–14. mrazy, pupeny a květy spáleny. Celkem počasí převážně deštivé.

Úroda

Ovoce nebylo, píce hojně, obilí pěkné, bramborů a zelí slušné. Včely měly rok ubohý.

Rok 1928

Správa a podniky v obci

Ve správě obce nebylo valných změn. Za? Jaroslava Kobra zvolen do finanční komise František Jakš, za ?Jindřicha Fišera zvolen do mrš. Bedřich Jiřička, do stav. komise Josef Jozífek. V říjnu rezignoval Jozífek na členství osv. k.

Obecní rozpočet na rok 1928

Potřeba řádná: 180.856 Kč
Úhrada řádná: 60.530Kč
Schodek: 120.326 Kč

Přirážky:
115% k dani činžovní = 447Kč
300 % k dani ostatní = 27.357 Kč
neuhrazený schodek = 92.522 Kč bude žádán z vyrovnávacího fondu.
Potřeba mimořádná = 5 000 Kč uhradí se výpůjčkou "Okrasy" k její žádosti předán do opatrování pozemek obecní č. 315/2, na němž bude zřízen park. Obec stane se přispívajícím členem "Okrasy" s 50 Kč ročně. Obecní osvětlení - 9 lamp pořízeno za 6 255 Kč.
Do chorobince v Železném Brodě dáni Augustýn Pekař a František Kocour, do úst. choromyslných v Kosmonosích Tmál. Salabova. Na zastávku pořízena nová kamna za 135 Kč. Hospodářská zál. v Železném Brodě zaslala obci jubilejní dar 300 Kč. V Brně konána v červnu - srpna výstava soudobé kultury.

Volby okresní a zemské 2. prosince 1928

V Líšném do okresu odevzdáno ze 300 platných hlasů soc. dem. 46, komun. 14, nár.soc. 15, rep. 31, lid. 2, živn. 7.
Na Železnobrodsku 12.991 s.d. – 2685, nár.d. 959, kom. 1109, nár. soc. 5 032, republ. 1 537, lid. 481, živn. 1 168 hlasů. V polit. okrese semilském ze 31.563 plat. hlasů: soc. d. 5 552, nár. dem. 2 472, kom. 4 246, nár. soc. 8 528, rep. 5 220, živn. 2 931, lid – 2560 hlasů.
Mandátů: n. s. 4, s. d. 3, rep. 3, kom. 2, živn. 2, lid. 1, n. d. 1 mand. Do země odevzdán v Líšném ze 310 platných hlasů: n. s. 177, něm. 2, rep. 41, živn. 7, n. d. 25, kom. 13, s. d. 45 hlasů. Na Železnobrodsku ze 13.093 hlasů: nár. soc. 5 704, něm. 84, republ. 1 515, něm. soc. dem. 76, lidov. 525, němec. 24, živn. 1 083, nár. dem. 877, kom. 1 007, němec. svaz. 7, něm. živn. 12, něm. křesť. soc. 24, soc. dem. 2 151, něm. zem. 4.
V pol. okresu zem. ze 31.877 hlasů: nár. soc. 9 949, něm. 210, republ. 5 290, něm. soc. d. 162, lid. 2 614, něm. soc. dem. 73, živ. 2 660, nár. dem. 2 366, kom. 3 922, něm. 19, soc. dem. 4508, n. zem. 4, něm. živn. 12, n. kř. soc. 24.
Do okresu zvoleni:
4 n. soc. Frýba Josef, Železný Brod, Halama František, Alšovice, Horák Petr, Lomnice, Řepka Josef, Semily.
3 republ.: Kubánek Josef, Kněžnice, Lampa Václav, Bozkov, Maryška Rudolf, Kamenice.

3 soc. dem.: Pujman Miloslav, Železný Brod, Šimon Jan, Semily, Truhlář Josef, Lomnice.
2 živn.: Hádek Antonín, Železný Brod, Jodas František, Lomnice.
1 nár.dem.:Nezdara František, Lomnice, 1lid.: Cerman Jan, Nová Ves.
2 kom.: Kyršlanger Al., Lomnice, Koucký Jaroslav, Chuchelna
Jmenováni:
2 nár.soc.: Bouček V., Železný Brod, Dr.Jakubec Jan, Semily.
2 republ.: Janata Pavel, Libštát, Štryncl František, Splzov.
1 soc. dem.: Morávek František, Semily
1 nár. dem.: Vodseďálek Karel, Libštát.
1 lid.: Láštut, Lomnice
1 živn.: Kovanda František, Podmoklice

Škola

Do 1. února zde učil na uč. m. Kocour Adolf, od 1. února do 30. 6. Karel Ptáček, od 1. září Drbohlavova Vlasta. Epidemické nemoci naši školu v tomto roce minuly.

Stát

Ze zákonů upravena kongura duchovenstvu. Předseda vlády Švehla onemocněl, zaň úřadoval Šrámek.

Novostavby

Vilky: Maryška Rudolf, Cvrček Karel
Konzum: Přestavby: Novotný Miloslav, Štryncl Antonín

Počasí

Suché, příznivé, úroda slušná.

Výdělkové poměry

Příznivé, zvláště u sklářů. (průměrný denní výdělek 140–200 Kč)
Drahotní zhoršeny – zelí 1 kg 4 Kč, seno 130 Kč g, máslo 1 kg 38 Kč
Silnice převzata do správy okresu.

Úmrtí

2. 2. – Josef Bukvic – Libentiny
2. 3. – Květoslava Škvorova
4. 3. – František Šikola
20. 3. – Al. Proboštova
23. 3. – Josef Kučera
16. 6. – Anna Kučerová
31. 7. – Jindřich Fišer
19. 10. – Josef Šikola

Počasí

Z jara v květnu mrazy, sníh. Květy, rostliny a stromy pomrzly.
6 svátost. svát., 27. 5. velká Jizera, u Prousků do 1 silnic.
10. 6. teplo +26°C, v pondělí na to +6°C. V červenci není vedra 13. 7. +39°C, 17. 7. +44°C
2. 11. bouře s hromem, jaké není pamětníka.
9. 12. první sníh. Stávka sklářů od 28. 10.

Obec

Počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
déšť 21 °C 16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 19/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/12 °C
pátek 26. 7. jasno 21/10 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný