Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

1953–1954


Rok 1953

Správa obce

K 31. 12. 1953 bylo toto složení místního národního výboru:
Rada MNV:
Šourek Bohumír jako předseda
Chvalinová Marie jako zeměd. referent
Vaňátko Vít jako finanční referent
Šulc Bohumír jako školský referent
Kinský Vilém jako technický referent

Místní tajemník
V osobě místního tajemníka nastala změna. Je jím s. Bohumil Vojtíšek, který dojíždí z Poříče u Semil. Vede administrativně téměř celou MNV a nahrazuje vlastně většinu referentů, což by vlastně nemělo být. Povoláním je krejčí a tuto funkci vykonává za odměnu 6 000 Kčs měsíčně.
Činnost MNV
Běžné úkoly vykonával MNV dobře. Plánem se však scházelo jen k slavnostnímu zasedání. Přesto byly vykonány mnohé práce pro zvelebení obce. Malé však bylo pochopení občanů, kteří by mohli pomoci při různých akcích. Tak zaznamenáváme novou stavbu zděné kolny na uhlí při národní škole a zavedení vodovodu ve školní budově do tříd. Brigádnicky se pracovalo na přípravě k oplocení školní zahrady a hřiště. Byly zasazeny všechny sloupky. Zbývá ještě napnout pletivo. Svépomocí zaveden napojením na vrátskou zásobárnu vodovod do Zdůlně, hlavně zásluhou p. Nejedlové.

Vojáci z obce – povolání dosavad. nevojáků

V letošním roce nastoupili základní vojenskou službu 4 muži. Vojenská správa povolala letos k odvodu pro event. potřebu i všechny muže nevojáky do 50 let. Až asi na 6 byli všichni odvedeni.

Zásobování

V letošním roce nastal v zásobování velký zlom. Od začátku roku nebylo lze koupit volný cukr, máslo, maso a mnoho jiných věcí vůbec. Lidé nadávali (rolníci, kteří pro nesplnění dodávek nedostávali lístky, na které příděl plynule byl) a říkali, že už nic není a že se to zhroutí. Ale vláda měla svůj plán. Nahromadit veliké množství zboží, které by vydrželo jakýkoli nápor kupujících, až veškeré zboží uvolní. Tento předpoklad by ovšem nevyšel, kdyby nebyla současně provedena měnová reforma, neboť mezi lidmi bylo velké množství peněz.Hovořilo se už několikrát o reformě (tajně mezi lidmi), vždy to znamenalo nápor na obchody, ale nikdy to nevyšlo.
Až v polovině května znovu se (od Prahy) začaly šířit pověsti o připravované reformě. Těžko vypsat co se dělo. Lidé zkupovávali vše, co se prodávalo na volném trhu. Když už to vypadalo na rozvrat trhu, přišel zákaz volného prodeje (prodávalo se jen na lístky) a inventury. To už nebylo pochyb o tom, že reforma bude. A 31. května rozhlas oficiálně reformu a zrušení vázaného trhu ohlásil.
Provádění bylo dosti složité, uvádím jen několik hlavních rysů. Na každou pracující osobu, jeho příslušníka rodinného a důchodce bylo vyměněno 300 starých korun v poměru 5:1 – tedy na 60 nových korun. Vše ostatní (a byly to statisíce i miliony!) se vyměnilo 501. Lépe na tom byli lidé, kteří měli peníze na vkladní knížce. Za to, že takto projevili důvěru režimu, bylo jim prvých 5 000 Kčs proměněno v poměru 5:1, další tisíce 6:1, 10:1, atd. Nad 50 000 Kčs se měnily i vklady 50:1. Že bylo proklínání a nadávání, to je samozřejmé. Horší bylo, že při vyhlášení veškeré reformy byly bez náhrady zrušeny veškeré vázané vklady a státní půjčky z doby 1. republiky. Tím se octlo mnoho starých opuštěných lidí rázem bez prostředků. Ti byli odkázáni (pokud byli nad 65 let či neschopni práce) na sociální důchod (asi 185 Kčs měsíčně)!
Mzdy byly přepočteny 5:1 a některé byly mírně zvýšeny. Ceny některých druhů zboží byly nově stanoveny. Zde malý příklad:

Ceny

Ceny
Cukr 1kg 14 Kčs
Mýdlo jádr. kg 12,-
Kakao kg 140,-
Mýdlo toil. kg 32,-
Tvrdé cukroví kg 22,-
Chléb   2,80
Med kg 36,-
Krupice kg 6,40
Káva zrnková   300,-
Hrubá mouka   6,-
Čaj   280,-
Hladká mouka   5,-
Brambory q 84,-
Rýže   33,-
Pomeranče   24,-
Svíčková   27,-
Rozinky   80,-
Telecí řízky   32,-
Máslo   44,-
Vepřové řízky   31,-
Sádlo (vys) sýrové   35,-
Mléko 1l

v létě – 2 Kčs, v zimě 2,40

Vejce   1 kus 1,80 Kčs – 1,50 – 0,90

Mzdy

Běžné mzdy se pohybovaly mezi 500–1 500 Kčs měsíčně. Nejvíce mezd bylo kolem 800 Kčs. Z toho je vidět, že se muselo šetřit. Myslíte, že ty tisíce úředníků, kteří si po léta hrály s lístky byly převedeny do výroby? Kdepak! Zůstaly v úřadech a našla se pro ně jiná agenda.

Snížení cen

Vláda dala lidem jasnou perspektivu. Chcete-li, aby ceny šly dolů, stupňujte produktivitu práce, vyrábějte více výrobků! A tak byly některé výrobky mírně zlevněny. Některé průmyslové značně.
Cukr zlevněn ze 14 Kčs na 12 Kčs, mouka také o 50 halířů, ale maso, masné výrobky, chléb, mléko, máslo zůstalo při starých cenách.

Živnosti

V roce 1953 zrušil živnost obuvnickou Bohuslav Pekař č., hostinec R. Netřebského převzal komunální podnik města Železného Brodu a ustanovil si vedoucího Jaroslava Skalu. Dosud drží živnost holičskou Bohumil Chvalina, jehož manželka je členkou rady MNV v Líšném.

Škola

Dnem 1. září 1953 vchází v platnost nový školský zákon. V učitelském sboru a správních zaměstnancích při národní a mateřské škole, jakož i v organizaci školy nastaly určité změny. Dosavadní jednotřídní národní škola je od 1. září 1953 přeměněna na školu dvoutřídní. Pro 2. třídu ustanovena Květoslava Bartošová-Hlavová jako učitelka (ze Splzova).
V budově je umístěna i mateřská škola. Učebny byly zřízeny z bývalého pokojíku a ložnice ředitele školy. V náhradu obdržel ředitel 1 byt po školníku Jáchymu Velovi, který se přestěhoval do soukromého bytu u Pivrnců č.
V mateřské škole učila Marie Peštová, Líšný 60 a jako pěstounka ji pomáhala od 1. 12. 1953 Stanislava Kotrbová-Maryšková, Líšný č.
Ředitelem obou škol zůstává Josef Pešta 4. 10. 1953. Rozvázal pracovní poměr na žádost MNV v Líšném školník Jáchym Vele. Po dohodě MNV v Líšném s ONV v Semilech nastoupila na místo školnice Ludmila Karbanová ze Sněhova – Líšný, rodem z Bílovic na Moravě.

Studenti z obce

Maruška Velová chodí do W. třídy jedenáctiletky v Semilech, Květa Velová do pedagogického gymnasia pro učitelky mateřských škol v Jablonci, Maruška Kotrbová a Miroslav Kocour do jedenáctiletky v Turnově, Miroslav Šulc do vyšší hospodářské školy (bývalá obchodní akademie) v Jablonci nad Nisou, Věra Nejedlová do pedagogické školy v Jablonci.

Patronát

Škola udržuje styk s patronátním závodem PBZ Líšný. 5. 11. 1953 navštívili žáci národní a mateřské školy v Líšném, jakož i zástupci lidosprávy a politické strany KSČ, dělníky patronátního závodu na jejich pracovišti u příležitosti slavnostní schůze závodu PBZ ke splnění 5. roku pětiletky a prohlídli si výrobu silonu. Před schůzí byli všichni velmi dobře pohoštěni. Po schůzi vystoupilo žactvo s kulturním programem.

MLK

V letošním roce se podařilo úsilí knihovníkovou zvýšit počet návštěv i počet výpůjček. V osobě knihovníka nebylo změn.
Čtenářů: 100, výpůjček: 6 000, návštěv: 2 233

Rada žen při MNV

Ve složení rady jakož i v osobě předsedkyně došlo k určitým změnám proti r. 1952. Předsedkyně se sice občas dostavuje do schůzí rady MNV, posedí tam, ale jinakou činnost nevykazuje. Předsedkyní byla zvolena Anna Kučerová, Líšný 37.

ČSČK

Skupina Československého červeného kříže se zdárně rozvíjí. Činnost byla dosti bohatá, hlavně zásluhou předsedy Jáchyma Vele a jednatele Emila Štryncla. Uskutečněny byly 4 zdravotní přednášky s filmem (přednášeli lékaři). Přednášky byly hojně navštíveny. Kromě toho byly vedeny a organizovány kursy první pomoci. (Instruktor Jáchym Vele)

Zábavy, přednášky, oslavy

Pořádání tanečních zábav a plesů je drahý špás. 40% vstupného se musí odvádět státu přes MNV. Přesto se pořádaly 3 plesy a 4 taneční zábavy. Přednášky byly jako jiná léta organizovány k významným politickým výročím během celého roku.
7. června vystoupila mládež (školní) s tanečky, zpěvy a smyslovými hrami při oslavě Sportovního dne, který byl ve zdejší obci uspořádán společně s oslavou Mezinárodního dne dětí.
4. 11. veřejná oslava VŘSR – učitelé připravili s dětmi celovečerní program, ředitel školy promítl film. Tradiční štafetový? Běh přátelství" byl i letos organizován Sokolem k 7. 11. 1953.
28. 12. byla v závodní jídelně PBZ pod záštitou závodní rady PBZ pořádaná vánoční nadílka s pohádkovou postavou dědy Mráze, kterou jako loni vytvořil Ladislav Stránský. Vyvrcholením byl příchod dědy Mráze, který jel na saních vesnicí a přivezl pro každé dítě hodnotný dárek (každý měl v sáčku: pomeranče, burské oříšky, datle, fíky, kapesníky, čokoládu, sušenky, jablka, mandle). (Saně táhl bílý kůň).
O zdárný průběh a finanční zajištění akce dědy Mráze se zasloužily: závod PBZ, MNV, složky NF(Sokol, Jednota hasičů) SRPŠ, učitelstvo. Před nadílkou byl program dětí.

Úmrtí J.V.Stalina

Dne 6. 3. 1953 přerušila klidný chod naší práce ranní zpráva o úmrtí J.V.Stalina. 5. 3. 53 v 9hod 50min. večer zemřel po těžké nemoci předseda rady ministrů SSSR a tajemník ÚV KSSS Josef Vissariouvič Stalin. O významu osobnosti J.V.Stalina pro lidstvo celého světa pronesl president Klement Gottwald projev v Čs. rozhlase 7. 3. 53
Pohřeb J.V.Stalina se konal 9. 3. 53. Za ČSR se pohřbu zúčastnil president Klement Gottwald a předseda vlády A.Zápotocký. Miliony pracujících naší země, shromážděné v pondělí 9. 3. na smutečních tryznách vzdaly čest nesmrtelné památce velikého Stalina a spolu s účastníky pražské smuteční tryzny přijaly slavnou přísahu, přečtenou náměstkem předsedy vlády Viliamem Širokým.

Úmrtí Klementa Gottwalda

Nedlouho po smrti velikého Stalina potkalo nás nové velké neštěstí. Utichlo náhle srdce milovaného vůdce lidu Československa, presidenta republiky, předsedy Komunistické strany Československa, soudruha Klementa Gottwalda. Odešel první bojovník, který na věky spojil v nerozborném svazku československo-sovětského přátelství národy naší země s národy Sovětského svazu. Zemřel 14. 3. 1953 v 11hod. ráno.
Ve všech úředních budovách, ve školách, na národních výborech byly vystavěny katafalky s podobiznou Klementa Gottwalda. Ve všech obcích se podepisovaly gondolenční listiny. V naší vesnici přišli všichni občané do úřadovny MNV podepsat gondolenční listinu. Přišli i pionýři a žáci národní školy se svými učiteli. 19. březen byl dnem loučení s Klementem Gottwaldem. Miliony lidí se shromáždily k smuteční tryznám v celé republice. Ve všech obcích se konaly smutečné tryzny za zemřelého Klementa Gottwalda. Na nádvoří továrny PBZ Líšný se sešli všichni dělníci, občané, pionýři, aby se rozloučili s prvním dělnickým presidentem. U katafalku ozářeného světy, ozdobného věnci a kyticemi dělníků a všech složek národní fronty se střídala od 7 hodin ráno čestná stráž. Celá obec, nejširší veřejnost se zúčastnila hlavního odpoledního smutečního projevu, vysílaného rozhlasem. Hlavní projev nad rakví presidenta pronesl předseda vlády Antonín Zápotocký. Při projevu se střídala čestná stráž pionýrů.

Volba nového presidenta

Na opuštěný presidentský stolec byl Národním shromážděním jednomyslně a slavně zvolen v první jarní den starý druh a věrný spolubojovník Klementa Gottwalda Antonín Zápotocký.

Nový školský zákon

V pátek 24. dubna 1953 přijalo a schválilo naše Národní shromáždění nový školský zákon. Jsou utvořeny osmileté a jedenáctileté střední školy.

Počasí

Leden: začátek se sněhem a mrazíky, sněhu stále přibývalo. Zvěř velmi trpěla. Koncem ledna obleva s dešti,ledovatka

Únor: sněhové bouře, závěje, mrazy až -15°C. Kolem 14. obleva, až do konce měsíce teplo s ranními mrazíky. Sníh zmizel.

Březen: zač. jasno s ranními mrazy. 2. přilétli špačci, celý měsíc ranní mrazíky.

Duben: zač. silně větrno, sucho. 7. bouřka a padaly kroupy. Sucho, sucho!

Květen: sucho, zimy. 7. a 8. mrazíky, 8. sníh na kvetoucí stromy. Je však zajímavé, že ovoce bylo dost. V noci na 13. napadlo asi 15-20 cm sněhu. Stromy, poněvadž měly listy, polámaly se. Od 15. vedra. 21. vichřice značné síly, na konci zimy a deště.

Červen: zimy, deště. Kolem 10. začínala senoseč. 15. bouře s lijákem později kroupy. Později zlepšení počasí.

Červenec: začátek teplý, od 5 deště – v polovině pěkné počasí – konec opět deštivý

Srpen: od 11.pěkné teplé počasí, takže žnové práce dobře postupovaly

Září: zač. chladno a sucho. Pár dní prudké deště. Na 15. první mrazík, konec pěkný.

Říjen: 9. první větší mrazy (-41°C). Celý říjen krásný, teplý podzim úplně bez vláhy.

Listopad: ani listopad nepřinesl vláhu. Jen 2 dny trochu mžilo. Celkem klidno (5 dní větrno). Nejvyšší teplota byla 14. a 15., a to 12°C. Nejnižší teplota byla 28. listopadu -8°C.

Prosinec: opět bez kapky deště. 3 mlhavé dny, 6 jasných, většinou zamračeno, 5 dní větrno. 20. začal teprve první sníh. 29. se ho nasypalo tolik, že bylo nutno ihned protahovat.

Polní práce

Senoseč začala 10.června. Seno částečně zmoklo. Otavy se sušily dobře. Žně začaly 21. července. Vlivem dešťů značně ztížené. Závěr žní byl však pěkný. Brambory se kopaly hravě a podzimní práce se dělaly krásně.
Úroda žita byla ubohá, právě tak len. Rané brambory trochu hnily, pozdní byly pěkné. Ovoce bylo dostatek, méně švestek, vlašské ořechy žádné. Zato lískových byla taková přesila, že není pamětníka. Také ostružin bylo hodně, hub méně.

Živelné pohromy

V dubnu byly časté lesní požáry na stráních při trati. 15. června bylo krupobití.
El. proud: V letošním roce byl velmi často vypínán elektrický proud. Způsobovalo to četné hospodářské škody a nelibost občanů.

Socha T.G.Masaryka

V noci z 25. na 26. únor zmizela z pomníku padlých socha T.G.Masaryka, kterou pachatel ukryl v roští u Kocourů č. 11. Nalezenou sochu odnesl tajemník s. Vojtíšek na MNV, kde se zničila!

Josef Pešta
kronikář

Rok 1954

Velká změna v lidové správě

10. ledna 1954 vyhlásila vláda návrhy zákonů o národních výborech. 27. 1. zde o těchto zákonech byla veřejná diskuse za účasti 26 občanů. Hovořilo se o dosavadní práci i v nedostatcích v obci a o bolestech jednotlivců. Bylo povinností starého MNV, aby skládala účty od r. 1954. Hodnocení práce a kritiků členů MNV od r. 1954 provedl předseda s. Šourek. 9. 4. 1954 byla opět veřejná schůze, kde byla vyhlášena jména kandidátů do MNV. Bylo však přítomno pouze 24 (členů) občanů. Za kandidáta byl také navržen dosavadní tajemník MNV s. Vojtíšek, což se však příčilo volebnímu zákonu, neboť nebydlel v obci. Proto byl za něho po prošetření ONV navržen jiný kandidát. 12. 5. 1954 byla předvolební schůze, kde se představila kandidátka do KNV s. Vetlá z Brodu a kandidát do ONV s . Dobroslav Kouřil ze Semil, dosavadní bezpečnostní referent při agitační dvojice, které navštěvovaly domácnosti a popularizovaly volby do NV. Cílem bylo dosáhnout 100% účasti zapsaných voličů a 100% vítězství kandidátů. U nás se volilo 9 členů MNV (náhradníci kandidováni nebyli). Kdo nesouhlasil, měl právo toho či onoho kandidáta vyškrtnout. Kandidátní listiny byly rozdávány až v den voleb přímo před volbou. Zákon snížil aktivní volební právo na 18 let, pasivní na 21 rok. Den voleb 16. 5. 1954 byl zahájen v ranních hodinách veselou hudbou místního rozhlasu. Přijel pěvecký soubor ze Semil, který voličům zazpíval několik národních písní. Volební účast byla stoprocentní. Za nemocnými voliči dojeli členové volební komise s urnou až do domu. Zapsaných voličů bylo 314.

Výsledek voleb

Pro kandidáta:

Výsledek voleb
  platné hlasy neplatné hlasy
do KNV(s. Vetlá) 278 33
do ONV (s. Kouřil) 258 50

Do MNV:

Výsledek voleb
1. obvod (Pivrnec Václav) voličů 23: - všechny hlasy
2. obvod (Flajšman Jindřich) voličů 38: - 3 neplatné
3. obvod (Marks Alexandr) voličů 39: - všemi hlasy
4. obvod (Pekař Stanislav) voličů 30: - 1 neplatný
5. obvod (Šulc Bohumír) voličů 39: - 9 neplatných
6. obvod (Chvalinová Marie) voličů 30: - 2 neplatný
7. obvod (Nejedlová) voličů 34: - 2 neplatný
8. obvod (Kinský Vilém) voličů 37: - 10 neplatných
9. obvod (Šourek Bohumír) voličů 42: - všemi hlasy

Tedy všichni kandidáti byli zvoleni

Volby do NS

V květnu došla lhůta, na kterou bylo v roce 1948 zvoleno Národní shromáždění. Volba nového NS se konala 28.listopadu 1954. Byl jediný kandidát, byl však v naší obci zvolen všemi hlasy. Za náš okres kandidoval na poslance s. Jiří Hlavatý, ředitel PBZ Semily.

Správa obce

Předseda MNV:
Předsedou MNV byl zvolen soudruh Bohumír Šourek, dosavadní předseda národního výboru. Pracuje za odměnu 335 Kčs měsíčně. Úřední hodiny na místním národním výboru jsou 3x týdně, a to vždy asi do 18hod.
Tajemník obce:
Rozhodnutím vlády budou napříště placení tajemníci jen v obcích nad 600 obyvatel. Naše obec má tedy jen voleného tajemníka s roční odměnou 3 600 Kčs. K této funkci byl zvolen s. Jindřich Flajšman, bývalý místní tajemník obec Bzí.
Rada MNV:
Rada MNV je nyní tříčlenná a tvoří ji předseda MNV, tajemník MNV a jako třetí je u nás Marie Chvalinová, bývalá zemědělská referentka při MNV v Líšném.

Akce M

V akci M byla povolena kanalizace a úprava břehu před školou. Jelikož se o provedení nikdo nestaral ani z technické komise ani z národního výboru, akce M propadla a peníze v částce 6 000 Kčs, které k tomu účelu byly okresním národním výborem odčerpány a přiděleny jiné obci (Huntířovu), kde akci M vyčerpali a na zvelebení obce pracovali.

Jiné práce MNV

U školy byl v červenci a srpnu postaven nový plot (pletivo). O uskutečnění se zasloužili: František Kučera z č. 37 a Vilém Kinský st. Začalo se též se stavbou hasičské nádrže, avšak tato akce hned v začátcích ztroskotala.

Ohlasy důležitých událostí

1. dubna bylo vyhlášeno 3. snížení cen různého zboží. Zde několik příkladů.

Ohlasy důležitých událostí
  1kg dosud nyní
chléb   2,80 Kčs 2,60 Kčs
cukr   12,50 Kčs 11,60 Kčs
máslo   44 Kčs 42 Kčs

maso a mléko nemohlo být u zemědělských výrobků snížení provedeno.
Textil a průmyslové výrobky: snížení prům. o 5%.

Zásobování

S masem a částečně i s máslem to bylo od začátku května kritické. Opět stály na tyto poživatiny fronty, často již od 6hod ranní. Dávalo se (dokud se nevyprodalo 1 kg masa kupujícím, ať byl sám či měl mnohočlennou rodinu. Máslo se prodávalo obdobně po čtvrt kg. Ke konci roku se situace v mase zlepšila (byla drůbež), ale s máslem to lepší nebylo.

Matriční záznamy

V matričním obvodu Líšný bylo zapsáno případů:
narození 2
sňatky 9
úmrtí 15

Malý počet narození lze odůvodnit tím, že všechny rodičky až na nejnutnější případy rodí v porodnicích.

Škola

V osobě ředitele, učitelského sboru i správních zaměstnanců nebylo změn. Jen v srpnu rozvázala pracovní poměr pěstounka Stanislava Korbelová a 1. prosince nastoupila mateřskou dovolenou Marie Peštová. Na její místo nastoupila Olga Nadějová ze Semil. Denně dojížděla i se svým tříletým synem.
Stav žactva: národní škola – 39, mateřská škola 19

Od 1. 9. 1954 se vyučuje dle nových osnov ustavených podle nového školského zákona. Osnovy jsou velmi náročné v pojetí učiva (hlavně matematika) je docela odlišné od předcházejícího. Proto se jeví určité těžkosti.

Studenti z obce

Proti stavu z loňského roku není změny. Studium ukončila Maruška Velová, posílila řady učitelů a Bohumír Šulc, který šel na vojnu.

MLK

Rozpočet na kultuře šetří. Letos bylo dáno okresu tak malé číslo, že kulturní odbor zadržel veškeré peníze na kulturu a hospodařil s nimi za všechny obce sám.
Knihovníkovi se podařilo opět zvýšit počet čtenářů i počet výpůjček. Svazků: 2 500
čtenářů: 109

Činnost spolků

Předsedou KSČ byl zvolen Vladimír Hajný z č. Strana KSČ organizovala veškeré dění v obci více však na papíře než skutkem. Neřešila problémy společně s MNV. Usnesení zůstávala na papíře. Byl získán nový kandidát KSČ Josef Kneř, který se vrátil z vojny.

MAV NF

Předsedou byl František Kučera z č. 37. Po volbách do NV činnost AV umlkla
ČSČK
Československý červený kříž vedl nadále Jáchym Vele. Pod jeho vedením zorganizováno a vedeno školení PZO a BPZO pro školní mládež. Jako další velký úkol si dal ČSČK vybudování stanice první pomoci, kde by občas ordinoval po několik hodin i lékař. Realizace této akce byla však zásahem různých činitelů značně oddálená. MNV dal však ČSČK slib, že se postará o místnost pro stanici 1. pomoci. Doufáme tedy, že se i toho dočkáme.
ČSM
Československý svaz mládeže je i Svaz Československo-sovětského přátelství. Tato složka uskutečnila v naší obci 1 kulturní odpoledne se zpěvy a recitacemi (Sbor příslušníků SNB ze Semil).
Sokol
Sokol, jehož název je nyní ?Jiskra? PBZ Líšný si počíná dobře zásluhou jednatele, obětavého sokolského pracovníka Emila Štryncla. Náčelníkem je Vladimír Hajný, který je hybnou pákou cvičení. Vede cvičení žáků a mužů. Velmi dobře si počínají i ženy. Zúčastnily se Sokolského závodu brannosti a umístily se na 1. místě v okrese.
Výbor žen při MNV:
I do této složky byly letos nové volby. Předsedkyní se stává Pivrncová Zdeňka. Činnost se však proti loňskému roku nezlepšila. Schůze se sice konají, výbor se sejde (háčkuje se nebo plete), avšak veřejnosti není nic známo, kromě klepů po vesnici, že by tato složka byla účinnou pomocí pro MNV. Ustaven je, neschází se, necvičí.

Oslavy

V průběhu roku provedeny oslavy MDŽ, MDD, VŘR aj. oslavy. Vzpomínáno významných výročí narození či úmrtí našich a sovětských státníků. Kalendářní rok 1954 byl ve škole zakončen tradiční postavou dědy Mráze, kterou opět jako minulá léta vytvořil s. Ladislav Stránský. Dětem byly rozdány dárky v ceně 1 700 Kčs Finanční úhradu zajistili: závod PBZ 1 200 Kčs, MNV 300 Kčs, Jiskra 200 Kč.

Kino

Pravidelně jednou měsíčně zajíždí do naší vesnice putovní kino. Nevozilo zvláště líbivé filmy. Proto účast bývá někdy velmi slabá.

Jednota

Jednota, spotřební družstvo – středisko Koberovy zřídila v r. 1954 v naší obci novou prodejnu s textilem, jejíž vedoucí je s. Anna Mastníková – důchodkyně z č. Prodejna je umístěna v hostinci u Lhotáků v místnosti bývalého výčepu. Prodejní doba je 4 hod denně.

Počasí

Leden: Celý leden trvale mrzlo, téměř bez přestání. 27. byl mráz -30°C. Sněžilo na začátku ledna. Sněhu bylo dost.

Únor: I tento měsíc byl značně studený se studenými větry. Teplota ráno v 7 hod po většinu měsíce kolem -15°C (1. bylo -25°C). Srážek nebylo.

Březen: Dosti chladný, celkem beze srážek.

Duben: V prvé polovině byly bohaté srážky – déšť s větry. Stále zima.

Květen: Suchý a chladný. Mnoho škůdců ze sucha

Červen: Suchý, vyprahlý. Otavy vyhořívaly. 30. částečné zatmění slunce.

Červenec: Od začátku silné deště až trvalé lijáky. Dunaj, všechny jihočeské řeky a Ohře se vylily z břehů. Hrozné krupobití v dolním toku Jizery (až 60 dkg kroup!). Ohromné povodně v celé Evropě. (Dunaj dosáhl v Bratislavě přes 10m!)

Srpen: Proměnlivo, větrno, chladno. Konec byl teplejší a sušší.

Září: Začátek teplý, ranní mlhy, kolem poloviny prudké lijáky až do konce měsíce. Zima

Říjen: 3. prvý mráz -3°C, mlhy, deště, chladno.

Listopad: Mrazíky, 3. bouře, chladno, mrazíky do -10°C

Prosinec: deštivo až do 23. Tu prudké sněžení s bouřemi větrnými. Ohromné množství sněhu. Po dvou dnech prudké lijáky a obleva. Přeplněné řeky opět hrozily vylitím. Hladina Jizery stoupla až po most. V hostinci u Strnadů za mostem vynášeli nábytek ze šenkovny?. (piano). Hasiči měli pohotovostní hlídky. Do rána voda opadla. Ohromné škody v Západní Evropě.

Polní práce

Vše bylo letos opožděno až o 3 týdny. Začátkem května nebylo nikde ani travičky. Také osení se pro zimy vůbec nehýbalo. Sklízelo se za lijáků. Otavy se sklízely lépe, ale byly slabé.

Žně

Žně začaly začátkem srpna a protáhly se do září. Brambory se začaly sázet po 1. máji. Bylo jich v průměru málo a dost nahnilých.

Ovoce

Letos bylo hodně ořechů, švestek hodně ale drobné, bez chuti a ani nedozrály. Shnily na stromech. Jablka měl málokdo. Hrušek bylo více.

Lesní plody

Borůvek a ostružin bylo dost, maliny žádné. Houby rostly asi po 14 dnů velmi mnoho, pak ale rázem přestaly.

Živelné pohromy

Trvalé mrazy v lednu a v únoru způsobily mnohé škody. (Mrzly brambory ve sklepech). V červenci obrovské zátopy v jižních Čechách a při Dunaji. Náš stát přijal pomoc pro postižené jak nám tak Německé demokratické republice a Rakousku. Vcelku byl prošlý rok rokem zcela mimořádným.

Světová politika

30. prosince přijal francouzský parlament, t. z. ?Pařížské dohody?. Jde o vyzbrojení západního Německa a o vytvoření seskupení proti táboru socialismu. Vyhlídky do příštího roku víc než pochmurné. Věříme však, že světový tábor míru vedený Sovětským svazem zmaří všechny válečné plány.

Obecní dodávky

Obecní dodávky
Produkt: Předpis: Splněno: Náhradně:
Vepřové maso 15q 5q 10q
Hovězí maso 32q 20q 12q
Vejce 6 820 kusů 9 000 kusů  
Mléko 24 500 l 28 000 l  
Brambory 64q 78q  
Oves 4q 4q  
Žito 23q 23q  

Zapsal
Josef Pešta
kronikář

Obec

Počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 17 °C 8 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 10/6 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/2 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 8/0 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný